Metoda PłatnościDostawcaCzas przetworzenia*Kosztprzetworzenia***
DepozytWypłataDepozytWypłata
Nuvei LimitedNatychmiast1 dzień roboczyOd 1.05% do 3.05% + do 3.65€**Od 1.05% do 3.05% + do 4€**
Paysafe payment Solutions LimitedNatychmiast1 dzień roboczyOd 0% do 1.5% +0.29€**Od 0% do 1% +4€**
Paysafe payment Solutions LimitedNatychmiast1 dzień roboczyOd 0% do 3.9% +0.29€**Od 0% do 1% +5€**
Unlimint EU LtdNatychmiast1 dzień roboczyOd 1.8% do 4% +0.25€**1.5% +1€**
PayPro S.A.Natychmiast1 dzień roboczy1.8%**1.8%**
ISX Financial EU PLCNatychmiast1 dzień roboczy1%**Do 50 €**
Equals Money PLCNatychmiast1 dzień roboczy1%**£20 SWIFT, £10 SEPA, £10 Faster Payments**
1-3 dni robocze1 dzień roboczy0.05%**0.05%**

* Czas przetwarzania odnosi się do czasu potrzebnego Firmie do wewnętrznego przetworzenia odpowiednich transakcji i nie uwzględnia czasu potrzebnego bankowi i/lub portfelowi odbiorcy do zaksięgowania wspomnianej kwoty na rachunkach Klienta prowadzonych w tych podmiotach. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane przez dostawcę metody płatności. Jeśli Klient nie korzysta z SEPA, przelew może trwać dłużej niż trzy dni robocze, w zależności od wybranej przez Klienta metody.

**Firma, według własnego uznania, może pokryć odpowiednie opłaty manipulacyjne, jeśli nie przekraczają one obowiązujących w branży standardowych i rozsądnych kwot. W scenariuszach, w których dodatkowe opłaty powstają w związku z nietypową wielkością przelewu i/lub przelewów dokonywanych na zagraniczne rachunki bankowe, Klient jest odpowiedzialny za pokrycie takich opłat, a należna kwota zostanie potrącona z Konta Klienta odpowiednio.

*** Firma nie pobiera od klienta opłat za przelewy bankowe; jednakże bank Klienta i bank korespondujący mogą naliczyć odpowiednie opłaty. Ponadto należy zauważyć, że Firma zastrzega sobie prawo do obciążenia Konta Klienta w scenariuszu wykraczającym poza standardową i regularną działalność według własnego uznania.

Depozyty

Klient może wpłacać środki na Konto Klienta w dowolnym momencie w trakcie swoich relacji biznesowych ze Firmą. Depozyty będą dokonywane metodami opisanymi powyżej oraz w walutach akceptowanych przez Firmę. Firma przyjmuje depozyty i dokonuje wypłat w następujących walutach: USD, EUR, GBP.

Przedstawione powyżej podmioty przetwarzające są podmiotami regulowanymi w następujący sposób: Nuvei Limited (działający jako Safecharge), Unlimint EU Ltd (działający jako Unlimint) i ISX Financial EU PLC (działający jako iSXMoney) są regulowane przez Bank Centralny Cypru. Paysafe Payment Solutions Limited (działający jako Skrill i /lub Neteller) jest regulowany przez Bank Centralny Irlandii. PayPro S.A. (działająca jako Przelewy24) podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansoweg.

Jeśli Klient dokona wpłaty, Firma dodna na Konto Klienta odpowiednią kwotę rzeczywiście otrzymaną przez Firmę (do 13.00 CET) po zaksięgowaniu tej kwoty na koncie bankowym Firmy.

Firma ma prawo w dowolnym momencie zażądać od Klienta dokumentacji potwierdzającej źródło środków zdeponowanych na Koncie Klienta. Firma ma prawo odrzucić wpłatę Klienta, jeśli nie jest przekonana co do legalności źródła środków i odesłać je z powrotem do nadawcy przy użyciu tej samej metody, która została użyta do sfinansowania konta. Uzgodniono i zrozumiano, że Firma nie będzie akceptować płatności osób trzecich lub anonimowych na Koncie Klienta.

Wypłaty

Po otrzymaniu Żądania Wypłaty złożonego przez Klienta za pośrednictwem Platformy, Firma dokona wypłaty środków Klienta metodą, która została użyta do zasilenia konta lub, jeśli nie jest to wykonalne, innymi metodami zaakceptowanymi przez Firmę w zależności od przypadku.

Po otrzymaniu przez Firmę Żądania Wypłaty (do godz. 13.00 CET), zrealizuje ona to żądanie w ciągu tego samego lub następnego Dnia Roboczego, jeżeli spełnione zostaną następujące wymagania:

  1. Żądanie Wypłaty zawiera wszystkie wymagane informacje;
  2. Żądanie Wypłaty ma na celu dokonanie przelewu na konto inicjujące, z którego pieniądze zostały pierwotnie zdeponowane lub w inny sposób uzgodniony między Firmą a Klientem;
  3. Rachunek, na który ma zostać wykonany przelew należy do Klienta;
  4. W momencie dokonywania płatności Balans Klienta przekracza kwotę określoną w Żądaniu Wypłaty wraz ze wszystkimi opłatami powiązanymi;
  5. Nie istnieje zdarzenie Siły Wyższej, które zabraniałoby Firmie wpływu na wypłatę.

 

Firma nie będzie dokonywać żadnych wypłat na jakiekolwiek inne konta stron trzecich lub konta anonimowe. Firma może rozsądnie odrzucić Żądanie Wypłaty Klienta z prośbą o konkretną metodę przelewu, i ma prawo zaproponować alternatywę.

Wszelkie opłaty za wypłaty i przelewy stron trzecich (np. banków lub dostawców usług płatniczych) będą ponoszone, według uznania Firmy, przez Klienta, a ten pierwszy obciąży odpowiednie Konto Klienta tymi opłatami.

Klient może wysłać zlecenie wewnętrznego przelewu środków na inne Konto Klienta posiadane w Firmie. Takie wewnętrzne transfery podlegają polityce Firmy.

Jeśli Firma popełni błąd podczas transferu środków, zostaną one zwrócone Klientowi. Rozumie się, że jeśli Klient dostarczy błędne instrukcje dotyczące przelewu, Firma może nie być w stanie naprawić błędu, a Klient może ponieść stratę.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs . You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please consider our Risk Disclosure.

X