Czym jest numer identyfikacji podatkowej/NIP?

Numery Identyfikacji Podatkowej różnią się w zależności od kraju.

Wszystkie szczegóły i przykłady dokumentów, w których można znaleźć swój NIP, znajdziesz tutaj:

Dla rezydentów UE: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

Zarówno dla mieszkańców UE, jak i spoza UE: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/

Jak mogę dostarczyć moje dokumenty?

Wszelkie dokumenty można przesłaś za pośrednictwem Portalu Klienta podczas procesu rejestracji lub w dowolnym późniejszym etapie.

Alternatywnie możesz przesłać dokumenty na adres support@xbmarkets.com

Czy mogę aplikować o inną Kategoryzację?

Wszyscy zarejestrowani Klienci są początkowo domyślnie zkategoryzowani jako Detaliczni.

Każdy Klient może być traktowany jako Profesjonalista na jego wyraźny pisemny wniosek i pod warunkiem, że udowodni, że spełnił co najmniej dwa z następujących kryteriów:

  1. Klient przeprowadzał transakcje o znacznej wielkości, ze średnią częstotliwością 10 na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów.
  2. Wielkość portfela instrumentów finansowych klienta przekracza 500 000 EUR.
  3.  Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym co najmniej rok na stanowisku zawodowym, które wymaga znajomości przewidywanych transakcji lub usług.

Szczegóły Statusu Klienta Profesjonalnego

  1. Klienci Profesjonalni z wyboru mają obowiązek informować Firmę o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na ich obecną kategoryzację.
  2. Klienci Profesjonalni z wyboru nie kwalifikują się do złożenia skargi do Rzecznika ds. Usług Finansowych w odniesieniu do produktów/usług oferowanych przez Firmę.
  3. Limity dźwigni finansowej mogą być wyższe niż te przewidziane przez ESMA dla Klientów Detalicznych.
  4. Znacząca ochrona inwestorów wynikająca z członkowstwa Firmy w ICF nie dotyczy Klientów Profesjonalnych.
  5. Zakładamy, że posiadasz odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby zrozumieć ryzyko związane z handlem produktami lewarowanymi.

Powyższe służy jedynie jako podsumowanie różnic pomiędzy Klientami profesjonalnymi i detalicznymi i nie jest wyczerpującą procedurą. Jeśli chcesz ubiegać się o inną kategoryzację, możesz skontaktować się z nami pod adresem support@xbmarkets.com

Jak mogę zostać zweryfikowany?

A. Osoba fizyczna / klient indywidualny

Dowód tożsamości

tj. ważna i wyraźna kolorowa kopia paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy.

Potwierdzenie adresu

tj. rachunek za media (telefon stacjonarny, woda, prąd, gaz, internet), wyciąg bankowy, rachunek za podatek od władz lokalnych, list referencyjny z banku lub od adwokata. Dokument musi być wystawiony na Twoje nazwisko, zawierać pełne dane adresowe i nie może być starszy niż 6 miesięcy.

B. Osoba prawna / Klient korporacyjny:

Osoby prawne muszą wypełnić osobny/inny formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć dodatkowe dokumenty (np. dokumenty korporacyjne, dokumenty identyfikacyjne U.B.O i dyrektorów itp.), aby założyć konto. Po więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@xbmarkets.com.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs . You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please consider our Risk Disclosure.

X