Niniejszy materiał ma wyłącznie informacyjny charakter i nie zawiera, ani nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne lub oferty zawierania jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ani przewidywania przyszłych wyników.

Czym jest CFD?

CFD oznacza „Kontrakt na różnice cenowe”. Jest to umowa między dwiema stronami dotycząca wymiany różnicy wartości waluty, towaru, indeksu lub akcji między momentem wejścia i wyjścia z umowy.

W rzeczywistości nie posiadasz aktywów bazowych, bierzesz pod uwagę tylko zmianę ceny aktywów.

Jako przykład, powiedzmy, że „Kupujesz” kontrakt CFD za 10 USD i „Sprzedajesz” go za 12 USD. Otrzymasz różnicę w wysokości 2 USD. Z drugiej strony, jeśli „Sprzedasz” kontrakt CFD za 10 USD i „Kupisz” go za 12 USD, stracisz 2 USD.

Jakie są korzyści z kontraktów CFD?

 • Ogromny wybór instrumentów
 • Umożliwia mniejszym inwestorom udział w rynkach.
 • Możesz kupować (długie) i sprzedawać (krótkie) aktywa, a nawet kupować i sprzedawać aktywa w tym samym czasie (hedging)
 • Szybsza realizacja z natychmiastowym rozliczeniem.

Czym jest pozycja długa, a czym krótka?

Pozycja długa lub „Kup” to rodzaj transakcji, w której użytkownik kupuje aktywa z nadzieją, że cena aktywów wzrośnie, przez co użytkownik osiągnie zysk.

Z drugiej strony pozycja krótka lub „Sprzedj” to rodzaj transakcji, w której użytkownik sprzedaje aktywa z nadzieją, że cena aktywów spadnie i przyniesie zysk.

Co to jest Bid, Ask and Spread?

 

Jak pokazano powyżej, dla każdego instrumentu przypisane są dwie ceny.

 • Bid to cena, jaką trader może sprzedać (zająć pozycję krótką) na instrumencie
 • Ask to cena, po której trader może kupić (zająć pozycję długą) na instrumencie
 • Spread jest różnicą między ceną Ask i Bid i jest określany jako „Koszt handlu”.

Pokazane ceny Bid i Ask to ceny ToB (Top of the Book), innymi słowy pokazane liczby są najlepszymi dostępnymi cenami w danym momencie.

Korzystając z powyższego rysunku, jeśli trader kupi 1 uncję XAUUSD (ZŁOTO) i natychmiast zamknie transakcję, bez zmiany ceny, straci 0,27 USD. To samo dotyczy strony Sprzedającej.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie pozycje sprzedaży otwierają się po cenie kupna i zamykają po cenie sprzedaży, podobnie wszystkie pozycje kupna otwierają się po cenie sprzedaży i zamykają się po cenie sprzedaży.

Należy zauważyć, że wykresy są tworzone przy użyciu ceny kupna.

Co to jest slippage?

Slippage, czyli poślizg cenowy to normalna sytuacja rynkowa, która występuje z wielu powodów. Slippage to różnica w cenie między żądaną a zrealizowaną ceną transakcji. Dlaczego tak się dzieje?

Poślizg może wystąpić, gdy instrument jest niepłynny (niska płynność). Oznacza to, że realizacja transakcji może zająć więcej czasu, a cena może ulec zmianie. Kiedy mówimy więcej czasu, mamy na myśli ułamek sekundy lub milisekund, który wystarczy, aby cena się zmieniła! Poślizg może być na korzyść lub przeciw Klientowi. Niska płynność zwykle pojawia się na egzotycznych parach walutowych lub w dniach, w których niektóre główne giełdy są zamknięte i nie ma wystarczającej liczby transakcji w danym dniu.

Innym powodem poślizgu jest duża zmienność, która zwykle ma miejsce podczas ważnych wiadomości ekonomicznych, a także otwarcia i zamknięcia rynku. Zwykle w tych okresach ceny instrumentów mogą gwałtownie rosnąć i spadać, a inwestorzy mogą w tym okresie doświadczyć poślizgu

Wreszcie, duży wolumen kupna lub sprzedaży instrumentu może spowodować slippage. Wyjaśnijmy to bardziej. Jak wyjaśniono wcześniej, ceny BID i ASK wyświetlane na Twojej platformie odnoszą się do najlepszych dostępnych cen Bid i Ask na instrumencie w danym momencie (ceny Top of the Book). Te ceny są dostępne tylko dla określonego wolumenu.

Na poniższym przykładzie możemy zobaczyć, że jeśli inwestor zdecyduje się kupić XAUUSD, aktualna cena wynosi 1909,50 USD. Ta cena jest dostępna tylko dla określonej ilości uncji złota. Jeśli trader zdecyduje się w tym czasie kupić ogromną ilość złota, klient kupi X uncji po cenie 1909,5, a resztę wolumenu kupi po najgorszej cenie (powyżej 1909,50 USD). Zostanie wyświetlona średnia cena otwarcia Twojej pozycji, która nosi nazwę VWAP (średnia cena ważona wolumenem).

Typy zleceń

 • Zlecenie rynkowe:Jest to zlecenie kupna lub sprzedaży po aktualnej dostępnej cenie rynkowej. System automatycznie agreguje wolumen otrzymany od zewnętrznych dostawców płynności i wykonuje „zlecenie rynkowe” po VWAP („średnia cena ważona wolumenem”), która jest średnią i najlepszą dostępną ceną w momencie realizacji.
 • Zlecenia oczekujące: 
  • Zlecenie stop: Jest to zlecenie „Kup” lub „Sprzedaj”, gdy rynek osiągnie cenę stop. Gdy rynek osiągnie ustaloną cenę stop, uruchamiane jest „Zlecenie stop” i traktowane jako zlecenia rynkowe, które będzie zrealizowane po żądanej, lepszej lub gorszej cenie, w zależności od płynności w danym momencie.
   Zlecenia stop obejmują: Sell Stop, Buy Stop i Stop Loss. Należy pamiętać, że Stop Out jest również zleceniem stop.
  • Zlecenie limit:Jest to zlecenie „Kup” lub „Sprzedaj”, gdy rynek osiągnie cenę limit. Gdy rynek osiągnie cenę limit, „Zlecenie limit” jest uruchamiane i realizowane po żądanej lub lepszej cenie.
   Zlecenia z limitem obejmują: Buy Limit, Sell Limit i Take Profit

 

Poniższy schemat przedstawia sposób składania zamówień:

 

 

Czym jest lot?

W tradingu „lot” = odnosi się do znormalizowanej jednostki miary instrumentu finansowego, takiego jak akcje lub waluty. Konkretna definicja „lotu” może się różnić w zależności od aktywów będących przedmiotem obrotu, ale ogólnie reprezentuje on określoną liczbę jednostek lub określoną kwotę pieniędzy. Na przykład na rynku walutowym standardowy „lot” jest zwykle równy 100 000 jednostkom waluty bazowej pary. Na przykład 1 lot EURUSD to 100 000 EUR, dla USDCHF 1 lot to 100 000 USD i tak dalej.

 

Wskazówka: wszystkie waluty są kwotowane w parach – kurs między dwiema walutami. Na przykład EUR/USD lub GBP/CHF. Pierwsza waluta nazywana jest walutą bazową, a druga walutą nazywana jest walutą kwotowaną.

 

XB Markets oferuje również mini-loty i mikro-loty:

 • Lot standardowy (1,00) = 100 000 waluty bazowej
 • Mini lot (0,10) = 10 000 waluty bazowej
 • Micro Lot (0,01) = 1000 waluty bazowej

W przypadku innych instrumentów każdy lot reprezentuje standardową kwotę, na przykład UKOIL.c 1 lot to 1000 baryłek, dla XAUUSD (GOLD) 1 lot to 100 uncji. Możesz znaleźć wielkość lotów (wielkość kontraktu) dla każdego instrumentu na naszej stronie internetowej lub odwiedzając naszą platformę MT5:

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy symbol i wybierz „Specyfikacje

Co to jest pip?

„Pip” (punkt procentowy) to najmniejszy standardowa zmiana, jaka może dotyczyć ceny pary walutowej. W przypadku prawie wszystkich par pips to czwarta cyfra po przecinku. Popularnym wyjątkiem jest jen japoński, gdzie pips to zmiana drugiej cyfry po przecinku.

Oto przykład, w jaki sposób wyświetlane są kwotowania par, z podświetleniem pipsa dla każdej pary:
EUR/USD = 1,13422
GBP/CAD = 1,71791
USD/JPY = 110,771

Obliczanie wartości PIP

Wartość pieniężna każdego pipsa (a tym samym „punktu”) zależy od pary walutowej i wielkości transakcji, którą zawierasz.

Jest to niezwykle ważne, ponieważ Twój zysk lub strata jest obliczana poprzez pomnożenie liczby pipsów, o które cena poszła „w Twoim kierunku” lub „przeciwko Tobie” przez określoną wartość pipsa.

Aby obliczyć wartość pipsa dla FX, możesz użyć wzoru:
Pip w miejscach po przecinku X Wielkość transakcji w jednostkach = Wartość pipsa w walucie kwotowanej.
Pip w miejscach po przecinku X Wielkość transakcji w jednostkach / kurs wymiany = wartość pipsa w walucie „bazowej”.

Na przykład:

Pips w miejscach dziesiętnych określa, która cyfra jest pipsem, więc dla większości par jest to 0,0001 (pips to czwarta cyfra po przecinku). W tym przypadku 1 lot jest zawsze równy 10 waluty kwotowanej (0,0001 X 100 000 = 10)

W przypadku par, w których pips jest podawany do drugiego miejsca po przecinku (na przykład pary JPY), 1 lot będzie równy 1000 JPY, ponieważ 0,01 X 100 000 = 1000

Proszę zapoznać się z poniższą tabelą, która przedstawia sposób określania wartości pipsa:

Wolumen MT5*Rozmiar pozycji (jednostki)EUR/USD (0.0001 = pip)USD/JPY (0.01 = pip)
0.01 (micro lot)1,000$0.10¥10
0.10 (mini lot)10,000$1¥100
1.00 (standard lot)100,000$10¥1000

Please refer to the topic above regarding the lot definition.

Czym jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa w handlu kontraktami CFD (kontrakty różnic kursowych) odnosi się do możliwości kontrolowania dużej pozycji w aktywach bazowych (takich jak akcje, towary, waluty lub indeksy) przy stosunkowo niewielkiej kwocie kapitału. Kontrakty CFD to produkty lewarowane, co oznacza, że inwestorzy mogą zyskać dużą ekspozycję przy mniejszej inwestycji początkowej.

Na przykład, jeśli inwestor chce kupić pozycję 100 000 USD w akcjach, ale na swoim koncie handlowym ma tylko 10 000 USD, może użyć dźwigni finansowej, aby uzyskać ekspozycję na pełną wartość 100 000 USD. Trader musiałby zainwestować tylko 10 000 USD jako zabezpieczenie, a broker pożyczyłby pozostałe 90 000 USD. Pozwala to inwestorowi na kontrolowanie większej pozycji niż byłoby to możliwe przy użyciu tylko kapitału bez dźwigni, ale zwiększa to również ryzyko utraty całej zainwestowanej kwoty.

Jeśli nie użyjesz dźwigni finansowej mądrze, możesz stracić cały kapitał w bardzo krótkim czasie – i możesz nawet tego nie zauważyć!

Dźwignia jest mieczem obosiecznym i musisz rozważyć, ile ryzyka jesteś skłonny podjąć.

Traderzy mogą wybrać poziom dźwigni podczas otwierania pozycji CFD, a XBmarkets oferuje maksymalną dźwignię do 1:30 dla Klientów Detalicznych. Więcej informacji na temat dźwigni finansowej można znaleźć na stronie Instrumenty – XBmarkets.

Należy zauważyć, że wyższa dźwignia finansowa wiąże się z większym ryzykiem, a inwestorzy powinni być świadomi możliwości znacznych strat i odpowiednio zarządzać swoim ryzykiem.

Jak działa dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa jest często opisywana jako środki „pożyczone” od brokera, jednak nie do końca tak jest, ponieważ broker nie dodaje środków na Twoje konto, zamiast tego środki wymagane do zawarcia każdej transakcji są zmniejszane o ustawiony poziom dźwigni .

Na przykład, jeśli handlujesz 1 lotem EURUSD (100 000 EUR) z dźwignią 1:1 (bez dźwigni), będziesz musiał mieć na koncie 100 000 EUR, aby rozpocząć tę transakcję.

Jeśli handlujesz 1 lotem EURUSD (100 000 EUR) z dźwignią 1:10 (dźwignia wynosi 10), będziesz potrzebował 10 000 EUR na koncie, aby dokonać tej transakcji.

 

Spójrzmy na kilka przykładów:

 1. Przy początkowej inwestycji w wysokości 10 000 EUR i dźwigni finansowej 1:10 oznacza to, że każde posiadane 1 EUR ma siłę nabywczą w wysokości 10 EUR. Możesz więc otworzyć pozycję o wartości 100 000 EUR posiadając jedynie 10 000 EUR. Powiedzmy, że „Kupujesz” 1 lot EUR/USD, a wykres cenowy przesuwa się w górę o 100 pipsów, co oznacza, że Twój potencjalny zysk wyniesie 1000 USD*.

 

 1. With an initial investment of €10,000 and leverage 1:10, this means that for every €1 you have, you have a buying power of €10 , so you can open a position of €100,000. Let’s say you ‘Buy’ 1 lot EUR/USD, however, instead of increasing, the chart drops 100 pips. It this case, your deposit of €1,000 may be lost. Przy początkowej inwestycji w wysokości 10 000 EUR i dźwigni finansowej 1:10 gdzie każde posiadane 1 EUR masz siłę nabywczą w wysokości 10 EUR, możesz otworzyć pozycję o wartości 100 000 EUR. Powiedzmy, że „Kupujesz” 1 lot EUR/USD, jednak zamiast rosnąć, wykres spada o 100 pipsów. W takim przypadku Twoja potencjalna strata wyniesie 1000 EUR.

 

Podczas niestabilnych rynków i przy stosowaniu nadmiernej dźwigni finansowej depozyt może zostać utracony niemal natychmiast. Dlatego tak ważne jest zrozumienie dźwigni finansowej i ryzyka oraz ich związku z depozytem zabezpieczającym i wolnym depozytem zabezpieczającym.

 

* Zysk jest obliczany w walucie Kwotowanej.

Czym jest depozyt zabezpieczający (margines)?

Depozyt zabezpieczający to kwota „zablokowanych” (wymaganych) środków do otwarcia transakcji i utrzymania jej do momentu zamknięcia. Wymagany depozyt zabezpieczający zależy od instrumentu, wielkości i zastosowanej dźwigni finansowej.

Ogólnie rzecz biorąc, Margin = 1 / Dźwignia finansowa.

Na przykład, jeśli dźwignia wynosi 1:10, depozyt zabezpieczający wynosi 10%, jeśli dźwignia wynosi 1:20, depozyt zabezpieczający wynosi 5%.

Załóżmy, że chcesz otworzyć 1 lot EURUSD (100 000 EUR) z dźwignią 1:20. Wymagany depozyt zabezpieczający wynosi 5%, ponieważ 1/20 = 5%, dlatego potrzebujesz tylko depozytu zabezpieczającego w wysokości 5000 EUR, aby otworzyć tę transakcję.

Aby to obliczyć, możesz użyć wzoru:
Wielkość transakcji w jednostkach / Dźwignia = Margines w walucie bazowej
Wielkość transakcji w jednostkach / Dźwignia X Kurs wymiany = Margines w walucie kwotowanej

Pamiętaj, że wartość „Depozytu zabezpieczającego” wyświetlana na Twojm kontcie reprezentuje całkowity wykorzystany depozyt zabezpieczający dla wszystkich otwartych transakcji.

Jak wspomniano wcześniej, wymagany Depozyt zabezpieczający zależy od dźwigni finansowej. Im wyższa dźwignia, tym mniej środków potrzebnych do otwarcia transakcji i odwrotnie.

Zobaczmy inny przykład na FX,

Jeśli korzystasz z dźwigni finansowej 1:30 i trejdujesz 1 lotem EURUSD po cenie 1,12151, wówczas wymagany depozyt zabezpieczający będzie wynosił

100,000 / 30 = €3,333.33

Jeśli walutą konta jest USD, wówczas przy użyciu powyższego wzoru wymagany depozyt zabezpieczający będzie wynosił

Wielkość transmisji w jednostcech / Dźwignia X Kurs wymiany = Margines w walucie kwotowanej

100,000 / 30 x 1.12151 = $3,738.37

Pamiętaj, że wyższa dźwignia finansowa wiąże się z większym ryzykiem, a inwestorzy powinni być świadomi możliwości znacznych strat i odpowiednio zarządzać swoim ryzykiem

 

Wymagany depozyt zabezpieczający dla pozostałych aktywów.

Ogólny wzór na obliczenie Wymaganego depozytu zabezpieczającego dla pozostałych instrumentów:

Wielkość transakcji w jednostkach / Dźwignia X Cena rynkowa = Margines w walucie bazowej aktywu

Powiedzmy, że otwierasz transakcję 1 lota Złota po cenie 1750,13 USD. Wiemy, że wielkość kontraktu dla Złota wynosi 100 uncji, a dźwignia dla Złota wynosi 1:20, dlatego:

100 uncji / 20 x 1750,13 = 8750,65 USD*

*zakładając, że walutą konta jest USD. Jeśli konto jest w innej walucie, system przeliczy kwotę 8750,65 USD na wymaganą walutę, korzystając z kursu wymiany obowiązującego w tym czasie.

 

Szczegóły konta

Co oznaczają te wszystkie liczby?

Spójrzmy na powyższy przykład i wyjaśnijmy, co oznacza każda cyfra.

 • Symbol – XAUUSD (GOLD) to symbol, którym trejduje użytkownik. XB Markets oferuje ponad 1000 instrumentów w 5 różnych klasach aktywów
 • Czas – Czas otwarcia transakcji
 • Typ – Rodzaj transakcji, może to być albo „Kup”, mając nadzieję, że cena wzrośnie i tym samym osiągając zysk, albo „Sprzedaj”, mając nadzieję, że cena spadnie i przyniesie zysk.
 • Wolumen – Liczba lotów, którymi trejduje użytkownik, w tym przypadku użytkownik użył 0,01 lota Złota. Wiemy, że wielkość lota dla Złota wynosi 100 uncji, więc użytkownik trejduje 1 uncją.
 • Cena– Jest to cena, po której klient kupił XAUUSD
 • S/L – Klient może ustawić Stop Loss, aby zminimalizować stratę. Klient umieścił Stop Loss na 1904,99. Oznacza to, że gdy Cena Bid osiągnie 1904,99, system zamknie Twoją pozycję po następnej dostępnej cenie.
 • T/P – Take Profit działa zgodnie z tą samą logiką, co Stop Loss, ale z korzyścią dla transakcji, co oznacza, że TP może być użyty do zamknięcia pozycji, gdy użytkownik osiągnie zysk. Użytkownik umieścił Take Profit na poziomie 1909,99, dlatego gdy cena Bid osiągnie naszą cenę TP, system zamknie pozycję po następnej dostępnej cenie.
 • Cena – Jak zauważyłeś, jest jeszcze jedna kolumna o nazwie „Cena”. Pokazuje aktualną cenę instrumentu. W tym przykładzie aktualna cena kupna XAUUSD wynosi 1909,99.
 • Swap – Swap to opłata nocna, które jest obciążana lub uznawana na Twoim koncie. Jest płacona/ naliczana, o godzinie 00:00 czasu serwera, w odniesieniu do wszystkich Twoich otwartych pozycji.
 • Zysk – Zysk to wszelkie niezrealizowane PnL wyrażone w walucie rachunku. W tym przypadku użytkownik traci 0,87 USD
 • Balans – Balans to pieniądze, które masz przed otwarciem transakcji. W tym przykładzie użytkownik ma balans w wysokości 7 373,35 USD
 • Kapitał własny – to po prostu Balans + wszelkie niezrealizowane PnL. Użytkownik traci 0,87 USD, a balans wynosi 7 373,35 USD. Kapitał wynosi 7373,35 – 0,87 = 7372,48 USD
 • Margines – Depozyt zabezpieczający zablokowany dla wszystkich otwartych pozycji. Zróbmy obliczenia poniżej:

Wielkość transakcji w jednostkach / Dźwignia X Cena rynkowa = Margines w walucie bazowej aktywu

 • x 100oz x 1910.86 / 20 = $95.54

Oznacza to, że użytkownik potrzebuje depozytu zabezpieczającego w wysokości 95,24 USD, aby otworzyć tę transakcję.

 

 • Dostępny Margines– Pokazuje dostępny margines, który możesz wykorzystać, aby otworzyć więcej pozycji. Równanie to: Kapitał własny – Margines (7 372,48 – 95,54 = 7 276,94)
 • Poziom depozytu zabezpieczającego (marginesu)– Poziom depozytu zabezpieczającego wskazuje, ile razy bieżący kapitał, który posiadasz (w tym otwarte transakcje) jest pokryty pieniędzmi, które zapłaciłeś za otwarcie transakcji (wymagany depozyt zabezpieczający). Formuła to: Kapitał własny x 100 / Margies = Poziom Marginesu %

= 7372.48 x 100 / 95.54 = 7,716.64%

Pamiętaj, że potrzebujesz co najmniej 100% poziomu depozytu zabezpieczającego, aby móc otworzyć transakcję, a co najważniejsze, gdy poziom depozytu zabezpieczającego spadnie do 50% depozytu zabezpieczającego użytego do otwarcia pozycji, system będzie automatycznie zamykał (więcej poniżej) Twoje pozycje, dopóki poziom depozytu zabezpieczającego nie będzie powyżej 50%.

Pamiętaj, że pozycje długie lub „Kup” otwierają się po cenie ask i zamykają po cenie bid, podobnie wszystkie pozycje krótkie lub „Sprzedaj” otwierają się po cenie bid i zamykają po cenie ask

Czym jest Stop Out?

Stop out to środek zapobiegający spednięciu balansu klienta do ujemnego, co jest możliwe podczas niestabilnych rynków lub podczas otwierania rynków, gdy instrument otwiera się z luką na niekorzyść klienta. W XBmarkets poziom Stop Out jest ustawiony na 50%. Powiedzmy, że utrzymujesz transakcję z Depozytem zabezpieczającym w wysokości 500 USD. System zacznie zamykać Twoje pozycje, gdy Twój Kapitał własny spadnie do 250 USD.

Niezwykle ważne jest, aby zrozumieć i monitorować poziom depozytu zabezpieczającego w celu uniknięcia zamykania pozycji.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs . You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please consider our Risk Disclosure.

X