Zgodnie z paragrafem 24.5 Regulaminu, informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 roku Spółka rozpocznie wdrażanie zmian w następujących dokumentach:
  • Polityka Działania w Najlepszym Interesie i Realizacji Zleceń
  • Polityka Dźwigni Finansowej wraz z Załącznikiem I -Tabela Depozytów Zabezpieczających
  • Polityka Kosztów i Powiązanych Opłat z Załącznikiem I -Tabela Prowizji CFD
  • Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KIDs) dla CFD na Waluty, Towary, Indeksy i Akcje
Wszystkie nadchodzące aktualizacje wskazane są w pliku „Opis zmian”, który znajduje się w załączniku poniżej.

Zgodnie z paragrafem 24.5 Regulaminu: Jeżeli Klient nie wyraża zgody na planowane zmiany w polityce Spółki, Klient może przed datą wejścia w życie Umowy wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Klient nie będzie musiał ponosić żadnych opłat w wyniku rozwiązania umowy, z wyjątkiem kosztów należnych i płatnych za Usługi oferowane do chwili rozwiązania umowy.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs . You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please consider our Risk Disclosure.

X