Redpine Capital Limited z dumą ogłasza, że w wyniku działalności jako cypryjska firma inwestycyjna
świadcząca regulowane usługi inwestycyjne i dodatkowe na rzecz klientów detalicznych,
unowocześnia swój obecny model biznesowy, aby móc rozwijać się w sektorze business-to-business
(B2B).

W świetle tej wewnętrznej decyzji biznesowej, począwszy od dnia 8 grudnia 2023 roku Spółka
wstrzymuje przyjmowanie nowych Klientów Detalicznych.

W związku z tym uprzejmie prosimy o zamknięcie/likwidację wszystkich otwartych pozycji i zlecenie
zwrotu całego dostępnego salda na koncie do 8 stycznia 2024 r. („godzina graniczna”). Podkreśla się,
że niezamknięcie wszystkich otwartych pozycji przed godziną graniczną spowoduje automatyczne
zamknięcie tych pozycji po cenie rynkowej z chwili granicznej.

Po upływie ostatecznego terminu Spółka podejmie wszelkie niezbędne działania w celu zwrotu
wszelkich zaległych sald

Dział Klienta pozostaje do dyspozycji w celu uzyskania wszelkiej pomocy, jakiej możesz potrzebować
w związku z zamknięciem konta.
Dziękujemy za uwagę.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs . You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please consider our Risk Disclosure.

X