My, Redpine Capital Limited (dalej „Firmą”), przyjęliśmy niniejszą Procedurę Reklamacji w celu zapewnienia uczciwego i szybkiego procesu rozpatrywania reklamacji, które mogą wynikać z naszych relacji biznesowych.

1. Złożenie Reklamacji

Możesz złożyć reklamację na piśmie i skierować ją do Działu Reklamacji Firmy, który jest upoważniony do rozpatrywania i prowadzenia dochodzeń dotyczących reklamacji, które mogą być do nich kierowane przez naszych Klientów.

Zachęcamy do pobrania Formularza Reklamacyjnego i złożenia go w następujący sposób:

Przesyłając Formularz Reklamacji drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: support@xbmarkets.com wraz z kopią wszelkiej dodatkowej dokumentacji, która byłaby istotna dla reklamacji.

2. Otrzymanie Twojej Reklamacji

Potwierdzimy otrzymanie i podamy unikalny numer referencyjny Twojej reklamacji ciągu pięciu (5) dni roboczych od jej otrzymania. Unikalny numer referencyjny powinien być używany w każdej przyszłej komunikacji z Firmą, Rzecznikiem Finansowym i /lub CySEC w sprawie tej reklamacji.

3. Rozpatrywanie Rekalamacji

Po potwierdzeniu otrzymania reklamacji dokładnie ją przeanalizujemy, zbadamy okoliczności związane z reklamacją i postaramy się rozwiązać ją bez zbędnej zwłoki.

Dołożymy wszelkich starań, aby rozpatrzyć Twoją reklamację i przekazać Ci wynik naszego dochodzenia w ciągu dwóch (2) miesięcy od daty otrzymania tej reklamacji. Podczas procesu dochodzenia będziemy Cię na bieżąco informować o procesie rozpatrywania Twojej reklamacji. Jeden z naszych oficerów może skontaktować się z Tobą bezpośrednio (włączając komunikację e-mailową lub telefoniczną) w celu uzyskania dalszych wyjaśnień i informacji dotyczących Twojej reklamacji. Twoja pełna współpraca jest wymagana w celu przyspieszenia dochodzenia i ewentualnego rozwiązania Twojej reklamacji.

W przypadku, gdy Twoja skarga wymaga dalszego zbadania i nie możemy jej rozwiązać w ciągu dwóch (2) miesięcy, udzielimy odpowiedzi wstrzymującej w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. Gdy wysłana zostanie odpowiedź wstrzymująca, wskaże ona przyczyny opóźnienia i prawdopodobny termin zakończenia dochodzenia prowadzeonego przez Firmę. Niemniej, w każdym przypadku, przekażemy Ci wynik naszego dochodzenia nie później niż trzy (3) miesiące od daty złożenia reklamacji.

4. Ostateczna Decyzja

Kiedy ustalimy decyzję, poinformujemy Cię o tym wraz z wyjaśnieniem naszego stanowiska i wszelkich środków zaradczych, które zamierzamy podjąć (jeśli dotyczy).

W przypadku, gdy nasza ostateczna decyzja nie spełni w pełni Twoich żądań, wyjaśnimy Ci stanowisko Firmy w sprawie reklamacji i przedstawimy Ci opcje przekazania Twojej rekalamzacji do Alternatywnego Mechanizmu Rozstrzygania Sporów (ang. Alternative Dispute Resolution Mechanism (ADR)), Rzecznika Finansowego, CySEC lub właściwego sądu.

1. Dane kontaktowe Rzecznika Finansowego Republiki Cypryjskiej:

Strona internetowa: http://www.financialombudsman.gov.cy

Email: complaints@financialombudsman.gov.cy

Adres Pocztowy: P.O. BOX: 25735, 1311 Nicosia, Cyprus

Telefon: +35722848900

Fax: +35722660584, +35722660118

Jeśli nie jesteś zadowolony z ostatecznej decyzji Firmy, możesz skontaktować się z biurem Rzecznika Finansowego Republiki Cypryjskiej, i sprawdzić czy kwalifikujesz się do złożenia skargi i skorzystania z mediacji w celu uzyskania odszkodowania. Ważne jest, aby skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym Republiki Cypryjskiej w ciągu czterech (4) miesięcy od otrzymania ostatecznej odpowiedzi od Firmy, w przeciwnym razie Rzecznik Finansowy może nie być w stanie rozpatrzyć Twojej skargi.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Firma nie była w stanie udzielić Ci ostatecznej odpowiedzi w ciągu trzech (3) miesięcy określonych powyżej, możesz ponownie skontaktować się z biurem Rzecznika Finansowego Republiki Cypryjskiej nie później niż cztery (4) miesiące po dacie, w której powinniśmy przekazać Ci naszą ostateczną decyzję.

1. Dane kontaktowe Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd:

Strona internetowa: http://www.cysec.gov.cy

Email: info@cysec.gov.cy

Adres pocztowy: P.O. BOX 24996, 1306 Nicosia, Cyprus

Telefon: +35722506600

Fax: +35722506700

Możesz przekazać reklamację do Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Należy jednak pamiętać, że Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ma uprawnień restytucyjnych i dlatego nie rozpatruje indywidualnych reklamacji.

Rozumie się, że istnienie lub stosowanie jakichkolwiek procedur reklamacyjnych, o których mowa powyżej, nie ma wpływu na Twoje prawo do podjęcia działań prawnych.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Jest to formularz, który należy wypełnić, jeśli chcesz złożyć reklamację. Pełne, aktualne i dokładne informacje są wymagane w celu właściwego zbadania i oceny Twojej reklamacji.

Należy pamiętać, że poniższy Formularz Reklamacji ma jedynie charakter orientacyjny i nie jest wyczerpujący. Firma może zażądać dalszych informacji i/lub wyjaśnień i/lub dowodów dotyczących Twojej reklamacji.

Pobierz formularz

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs . You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please consider our Risk Disclosure.

X