Polityka AML

Pranie pieniędzy i nielegalna konwersja w celu legalizacji środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa odbywa się za pośrednictwem instytucji finansowych, wśród których znajdują się pozabankowe instytucje finansowe, giełdy papierów wartościowych oraz firmy maklerskie.

Celem Polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy (ang. the anti-money laundering, dalej 'Polityka AML’), będącej integralną częscią wewnętrznych procedur XBMarkets jest zwalczanie prania pieniędzy uzyskanych w wyniku działalności przestępczej.

Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy opierają się na ogólnie przyjętych standardach i odpowiadają współczesnym wymogom nakładanym na firmy finansowe przez regulatorów.

Instrumenty przeciwdziałania praniu pieniędzy

Aby uniknąć ukrywania nielegalnych źródeł środków finansowych w celu ich późniejszego wykorzystania w obrocie pieniężnym jako legalnego kapitału, firma nie tylko przeprowadza identyfikację dokumentów klientów, ale również sprawdza ich reputację biznesową i wcześniejsze wyroki skazujące z zachowaniem następujących procedur regulacyjnych dotyczących aktualizacji informacji.

Procedura identyfikacji Klienta podczas wpłacania i wypłacania środków odbywa się na podstawie oficjalnych dokumentów. Polityka KYC (Know Your Client) firmy zakłada nie tylko weryfikację dokumentów, ale ma również na celu zagwarantowanie przestrzegania przez klienta prawa wraz z odpowiedzialnością za środki finansowe wykorzystywane w handlu.

Do identyfikacji osobowej wykorzystywane są nowoczesne technologie; umożliwiają firmie uzyskiwanie niezbędnych informacji o klientach i nadzorowanie ich działań na rachunkach handlowych. Za pomocą posiadanego systemu monitoringu firma śledzi podejrzane transakcje, co daje możliwość natychmiastowego przekazania wymaganych informacji organom państwowym prowadzącym działania przeciwdziałające praniu pieniędzy.

XBMarkets nie otwiera kont depozytowych i nie przyjmuje ani nie wypłaca środków w formie gotówki. Wszystkie transakcje pieniężne przeprowadzane są w trybie rozliczeń bezgotówkowych, przy czym prowadzona jest ścisła dokumentacja wszystkich transakcji międzybankowych. Poza tym firma może wstrzymać przekazywanie środków, jeśli istnieje podejrzenie, że operacje zostały przeprowadzone w celach przestępczych. W takich przypadkach firma zobowiązuje się przekazać informacje dotyczące takiej operacji odpowiednim państwowym organom nadzorczym bez powiadamiania klientów.

Luty 2020

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs . You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please consider our Risk Disclosure.

X